Ekologisk hudvård från Sydafrika.
Esse’ forskning har resulterat i produkter som innehåller probiotika för att åstadkomma en optimal balans av mikrober. Detta bekämpar ålders-processer i huden och återskapar en fungerande hudbarriär. 

Ingredienser innefattar Baobab, Kalaharimelon, Kigelia och Marula. Dessa växter skördas i dess vildvuxna tillstånd för att få så kraftfulla extrakt som möjligt. PhytoTrade Africa övervakar att de vildväxande ingredienserna skördas på ett hållbart sätt och att människorna i de små samhällen som samlar upp dem får rättvist betalt.

Esse är ekologiskt certifierade, stödjer rättvis handel, vegan och är emot djurförsök samt är koldioxidneutrala.

För mer information www.esseskincare.se